Minkhof Bemmel

Voor het bedrijf Plug in Solar de leef- en doeboerderij de Minkhof te Bemmel in 3d gevisualiseerd. De Minkhof staat voor een ontmoetingsplek waar mensen de dag op een eigen wijze kunnen doorbrengen. Maar De Minkhof heeft ook een publieke functie, waarbij het wil uitstralen dat het zorg heeft voor natuur en milieu. De Minkhof wordt niet gesubsidieerd en draait volledig op vrijwilligers, donateurs en sponsors. Voor de toekomst van de Minkhof is het van belang dat er geïnvesteerd wordt in maatregelen die zorgen voor een vermindering van de vaste kosten. Eén van die maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen, waarvoor dit project tbv sponsoring is ontwikkeld. Zie www.minkhof.nl en www.plugin-zonnepaneel.nl

architectuur

architectuurarchitectuur2

 

 

 

3d visualisatie

website 1website 2